Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek a www.cylex.hu oldal használatát illetően, mely oldalt a S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL SNC kezel/adminisztrál.

1. A felhasználási feltételek hatálya

 1. 1.1 A www.cylex.hu oldal (a továbbiakban: "CYLEX Tudakozó") jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban együttesen: "Feltételek") a www.cylex.hu cégkatalógusban szereplő valamennyi szolgáltatásra nézve felhasználandók, kivéve, ha különleges körülmények állnak fenn egy adott szolgáltatásra nézve.
 2. 1.2 A CYLEX Tudakozóban a felhasználók (a továbbiakban: "felhasználók") tájékoztatást kérhetnek különböző cégekről és egyéni vállalkozókról, ezeket az információkat a vállalkozások vagy az érintett egyéni vállalkozók különböző törvényes képviselői közvetlenül a CYLEX Tudakozóba rögzítik vagy nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokból veszik át. Ügyfél (a továbbiakban: "Ügyfél") az összes olyan egyéni vállalkozó vagy jogi személy vagy magánszektorbeli partnerek és szövetségek, melyek tevékenységüket a CYLEX-en belül fejtik ki, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat felhasználva vagy akik különböző szolgáltatásokat a regisztráció követelményével használnak fel.
 3. 1.3 A portál szolgáltatásainak használata felhasználói vagy ügyfél minőségben regisztrációval vagy anélkül, kizárólag ezen feltételek alapján lehetséges. A portál használatával Ön elismeri, hogy ismeri és elfogadja jelen feltételeket. Más feltételek érvényessége ki van zárva. Az itt felsorolt feltételek akkor is érvényesek, ha CYLEX feltétel nélkül teljesít egy megrendelést, ismerve az Ügyfél eltérő kikötéseit, akkor is, ha azok az itt felsoroltaktól különböznek. A CYLEX Tudakozó alkalmazottainak nem megengedett, hogy ezen felül szóbeli megállapodásokat kössenek.

2. A www.cylex.hu oldal alkalmazásának előfeltételei

 1. 2.1 A portál szolgáltatásainak használatával az Ügyfél vagy felhasználó vállalja, hogy annak teljes használata alatt kötelező módon betartja a Feltételeket.
 2. 2.2 Hirdetések feltétele, üzleti bemutatások vagy bizonyos szolgáltatások használata érdekében az ügyfélnek előre be kell jelentkeznie. A regisztráció ingyenes. Ha az ügyfél nem töltött ki semmilyen bejegyzés iránti kérelmet, amikor az adatokat nyilvános forrásból nyerték. CYLEX fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélnek írásban történő magyarázat nélkül törölje a bejegyzést, ha az adatok frissítése nyilvános forrásból már nem lehetséges. A regisztrációs űrlap követelményeinek megfelelően igaz, pontos, aktuális és hiánytalan információkat kell megadni. Az ügyfél köteles rendszeres időközönként ellenőrizni a kiadványait, illetve frissítenie elérhetőségeit és ajánlatait.
 3. 2.3 Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a kötelezettségeit az adatok helyességével és teljességével kapcsolatban a kötelezően kitöltendő mezőkre vonatkozóan, CYLEX-nek jogában áll ideiglenesen vagy véglegesen eltávolítani a regisztrációt, és kizárni az ügyfelet a regisztrációs szolgáltatásokból.
 4. 2.4 Kiskorúak nem használhatják a portál szolgáltatásait a szülők beleegyezése nélkül. Jogi képviselőik felelőssége azt meghatározni, hogy mely szolgáltatások alkalmasak a gyermeknek.
 5. 2.5 A regisztráció alapú szolgáltatásokat csak tizennyolc évet betöltött, közügyektől nem eltiltott fizikai személyek használhatják, illetve jogi személyek és egyéni vállalkozók, akik magyarországi vagy a világ bármely más országában lakhellyel, illetve telephellyel rendelkeznek. A portál szolgáltatásaihoz való hozzáférés automatikusan törlődik, amikor egy ügyfél szokásos tartózkodási helyét megváltoztatja, vagy az adatok átkerülnek a lakóhelye szerinti ország portáljára. Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a CYLEX Tudakozót, amennyiben eredeti lakhelyét véglegesen megváltoztatja.

3. Az ügyfelek és a felhasználók megegyezése

 1. 3.1 A portálon valamennyi szolgáltatás ingyenes, leszámítva a kiemelt hirdetési megjelenéseket, melyek használata nem kötelező.
 2. 3.2 A keresési funkciók illetve a CYLEX portál szolgáltatásainak használata nem ír elő semmilyen szerződéses jogviszonyt a felhasználó és szolgáltató között. Ebben az értelemben nem alakul ki szerződéses vagy kvázi-szerződéses jogviszony a szolgáltató CYLEX-el szemben. Hasonlóképpen semmilyen esetben nem áll fenn bármilyen igény CYLEX részéről az ügyfelekkel szemben az online közlési szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 3. 3.3 A CYLEX Tudakozó a felhasználók, valamint ügyfelek részére egy egyszerű, időben és térben korlátlan használati jogot biztosít a szolgáltatott adatok felhasználására vonatkozóan. Ez az alapvető jog az adatok keresésére és megjelenítésére, valamint saját célokra való felhasználására korlátozódik. A szolgáltatott adatok bármilyen más felhasználása tilos. Az oldalon található adatokat tilos ipari vagy kereskedelmi célokra használni, tilos továbbá információs katalógusok, nyomtatott vagy elektronikus adatbázisok létrehozása, valamint az adott információk sokszorosítása, feldolgozása vagy harmadik félnek való átadása. A felhasználó a portált csak a megfelelő jogszabályi rendelkezésekkel veheti igénybe, különösen az adatvédelmi szabályokat illetően (lásd a 7. bekezdést).
 4. 3.4 A látogató számára ismert a tény, miszerint az összes jog és felelősség, mely az oldal használatából ered a közzétett tartalmakkal kapcsolatban, különösen a szerzői jog, működési jog, adatbázisok, címfájlok, CYLEX-hez, illetve harmadik személyhez tartoznak, de különösen az ügyfelek és az engedélyszolgáltatók körébe. A portál által kínált adatbázisokat szerzői jog védi. A portál használatánál a felhasználó ezen feltételek mellett tekintetbe kell vegye a harmadik fél által megnevezett licencfeltételeket.
 5. 3.5 A CYLEX Tudakozón található szoftverek (programok), tárgy- és forráskódok, logók, szövegek és képek szerzői jogvédelem és részben védjegyoltalom alatt állnak. Az egyes tartalmak bármilyen nem engedélyezett sokszorosítása, használata, terjesztése tilos és polgárjogi, illetve büntetőjogi hatáskörbe tartozik. A többszörös szerzői joghoz írásbeli engedély szükséges.
 6. 3.6 A felhasználó vagy az ügyfél biztosítja, hogy a CYLEX által nyújtott szolgáltatások (földrajzi koordináták, hozzáférés a térképekhez) harmadik fél számára csak a CYLEX írásos engedélye alapján válnak elérhetővé, amennyiben nem végleges ügyfélről vagy weboldal-látogatóról van szó, aki a szolgáltatásokat saját célokra fordítja.
 7. 3.7 Az ügyfelek és felhasználók teljes mértékben felelősek bármilyen kárért, amely a felhasználási jogok általuk való megszegéséből ered.
 8. 3.8 A felhasználó vagy ügyfél vállalja, hogy késedelem nélkül jelenti a CYLEX Tudakozónak az észrevehető hibákat vagy a szolgáltatások megszakítását és más fenyegetettségeket, illetve a harmadik fél részéről történő visszaélések bizonyítékait.
 9. 3.9 A felhasználóknak vagy ügyfeleknek nincs engedélyezve szoftveres vírusok vagy más információk, adatok, programok vagy tartalmak e-mailben vagy bármi más módon való továbbítása, amelyek azt a célt szolgálják, hogy megszakítsák, megsemmisítsék vagy korlátozzák bármilyen szoftver, hardver vagy telekommunikácós eszköz működését.
 10. 3.10 Az összes információért, vagyis fotók, grafikák, videók, hírek, adatok, szöveges tartalmak, szoftver, zene, hang vagy más tartalmakért a teljes felelősség azt a személyt illeti, aki a tartalmat közzétette, függetlenül attól, hogy ezek nyilvánosan vagy magánjelleggel továbbítottak.
 11. 3.11 A CYLEX Tudakozó nem ellenőriz egy tartalmat sem, melyet az ügyfelek vagy a regisztrált felhasználók a portál segítségével tesznek közzé, illetve nem vállal felelősséget és nem áll jót az ilyen tartalom helyességéért, teljességéért vagy minőségéért.
 12. 3.12 A CYLEX Tudakozó nem ellenőrzi a felhasználók és ügyfelek által közzétett tartalmakat. A cégek adatlapjának összes tartalma nem utalhat a következőkre: pornográf vagy felnőtteknek szóló tartalom, erőszakos és fajgyűlölő tartalom, erős vulgarizmusok, hacker-, illetve crackertartalom, szerencsejátékkal vagy kaszinóval kapcsolatos tartalom, tiltott kábítószerek és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos tartalom, sör vagy tömény alkohol értékesítése, dohányáru és kapcsolódó áruk értékesítése, fegyverek vagy lőszer értékesítése és bármilyen egyéb olyan tartalom, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait. Fenntartjuk a jogot ahhoz, hogy ilyen tartalmú cégek adatlapját hatály nélkül töröljük! Hasonló módon nem közzétehetőek adatok, szövegek, képek, fájlok, linkek, szoftver vagy más tartalmak, melyek a CYLEX becslései szerint jogellenesek, károsak, fenyegetőek, sértőek, zaklatóak, rágalmazóak, vulgárisak, obszcének, gyűlölködőek, rasszisták vagy bármi más módon kifogásolhatóak.
 13. 3.13 Spamek küldése a CYLEX portálon tilos. Ez különösképpen a harmadik fél által küldött jogellenes és nem kívánt hirdetéseket foglalja magába. E-mailek küldése esetén szintén tilos hamis adatok továbbítása a feladót illetően vagy a személyazonosság bármilyen más módon való elrejtése.

4. A regisztráltaknak a kötelezettségei

 1. 4.1 A CYLEX Tudakozó portálra való feliratkozás esetén a hozzáférés kedvezményezettjének nem engedélyezett a megadott vagy kiválasztott jelszó harmadik félnek való kiszolgáltatása. A hozzáférés kedvezményezettje felelős minden olyan tevékenységért, amely a jelszavával történik. A hozzáférés kedvezményezettje köteles azonnal jelenteni CYLEX-nek jelszavának jogosulatlan használatát és más egyéb biztonsági szabálysértést. Az esetleges visszaélések megakadályozásának érdekében a hozzáférés kedvezményezettje köteles használni a kijelentkezési módokat a folytatott tevékenység befejezésekor.
 2. 4.2 Az ügyfél a szolgáltatás lebonyolításához szükséges minden információt elküld a CYLEX-nek. Fenntartja magának a jogot adatok és információk továbbítására és közzétételére, és vállalja, hogy betartja az adatvédelmi előírásokat. A CYLEX ingyenesen és online bocsátja a felhasználók rendelkezésére a közzétett tartalmakat.
 3. 4.3 Az ügyfél teljes mértékben felelős az általa szolgáltatott információk pontosságáért és jogszerűségéért. Ez különösen érvényes azon ügyfelekre, akik védett szakmai címmel rendelkeznek, illetve szakmai szervezetek tagjai (pl. építészek, orvosok, iparosok, ügyvédek, közjegyzők és a könyvelők). Az ügyfél kifejezetten garantálja, hogy a bejegyzett adatok a helyi törvényeknek megfelelnek.
 4. 4.4 Az ügyfél vállalja, hogy kártalanítja a CYLEX Tudakozót a harmadik fél igényével kapcsolatban, mely egy illegálisan közzétett megjelenítésből adódik. Ez a kártalanítási kötelezettség szintén magában foglalja a portál üzemeltetőjének a jogi védelem költségei alóli teljes mértékű felmentését (ügyvédek, bíróság, Fellebbviteli Bíróság, jogi költségek).
 5. 4.5 CYLEX főként az ügyfél e-mail címére küldhet információkat, magyarázatokat a Feltételekkel kapcsolatban. Az ügyfél felelős annak biztosításáért, hogy rendszeresen ellenőrizze e-mail címét, melyen keresztül kapcsolatban áll a CYLEX-el.
 6. 4.6 CYLEX-nek jogában áll rendszeresen tájékoztatni az ügyfelet hírekről és új szolgáltatásokról hírlevél formájában és azt előírni, hogy az ügyfél a közzétett adatok pontosságát felülvizsgálja és szükség esetén frissítse azokat. Amennyiben a CYLEX okkal feltételezheti, hogy a közzétett információk valótlanok, pontatlanok, elavultak vagy hiányosak, CYLEX Tudakozó jogosult bármikor e-mailben kérni az ügyfelet az adatok frissítésére, ha az nem válaszol, el tudja távolítani a bemutatkozó oldalt a portálról. Az ügyfélnek lehetősége van megszüntetni azt mindegyik hírlevél esetén.
 7. 4.7 A bejegyzett fiók tulajdonosa teljes mértékben felelős a hozzáférés irányításáért, illetve azon visszaélés követlkezményeiért, melyek a hozzáférése során az elhanyagolt biztonsági intézkedések következtében történnek.

5. Felhasználási jogok

 1. 5.1 CYLEX jogosult tartalmakat tárolni és azokat harmadik félnek átadni, amennyiben az jogilag kötelező, illetve szükséges és/vagy a törvény által megengedett, hogy megfeleljen a jogszabályi, igazságügyi, vagy közigazgatási előírásoknak, a feltételek végrehajtása érdekében, továbbá hogy válaszoljon a harmadik fél általi jogsértésekre, továbbá hogy CYLEX, illetve a felhasználói és ügyfelei jogait, tulajdonát és személyes biztonságát védelmezze.
 2. 5.2 CYLEX hangsúlyozza, hogy az ügyfél által megadott tartalmak technikai feldolgozása és továbbítása különböző hálózatokon keresztül történhet. Ezek a tartalmak kisebb változtatásokra is szorulhatnak, hogy megfeleljenek a csatlakozási hálózatok és eszközök műszaki követelményeinek (a különböző internetes böngészők például).
 3. 5.3 Az ügyfél vállalja, hogy rendelkezik az összes szükséges joggal a szövegek és anyagok online közzétételéhez. Az ügyfél a CYLEX Tudakozónak továbbítja az összes szükséges jogot tartalmának online közzétételéhez, éspedig használati jogot, a szolgáltatás védelmi jogát, illetve egyéb jogokat, különösen a vállalati logók és képek közzétételének, sokszorosításának és terjesztésének jogát, illetve a tartalmat és az ajánlatok érvényességének idejét is.

6. A felelősség korlátozása

 1. 6.1 CYLEX nem vállal felelősséget a portál felhasználóitól és ügyfeleitől származó tartalmakért vagy tevékenységekért. Ezek az információk nem tudhatók be a Tudakozó www.cylex.hu üzemeltetőjének és nem tükrözik annak véleményét sem. A tartalmak magukba foglalnak linkeket, profilinformációkat, véleményeket, hozzászólásokat, képeket és videókat, melyek a portál keretén belül kerülnek fel a weblapra.
 2. 6.2 A CYLEX Tudakozó hangsúlyt fektet a szerverek nagyon nagy megbízhatóságára, melyek a lehető legkevesebb és legrövidebb megszakítással működnek. Ezzel együtt nem kizárt a karbantartás vagy szervermeghibásodás okozta megszakítások előfordulása. Ezért CYLEX nem vállal felelősséget az ilyen megszakításokért.
 3. 6.3 A CYLEX Tudakozó nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek az ügyfelek vagy felhasználók cégkatalógus-használatából adódnak, mivel ezen ingyenes szolgáltatások esetén nem létezik semmiféle jogi értelemben vett szolgáltatási szerződés. Nem lehet beadványt benyújtani haszonveszteség esetén, harmadik fél kártérítési követelményeinél vagy egyéb, a megszakítások miatti közvetlen vagy közvetett károkért.

8. Személyes adatok feldolgozásának biztonsága

 1. 8.1 A Román Ombudsman (Avocatul Poporului) 52. számú, 2002. április 18-i végzése a személyes adatfelfolgozás minimális biztonsági követelményeinek jóváhagyásáról képezi alapját azon S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL S.N.C. által elfogadott és végrehajtott technikai és szervezési intézkedéseknek, amelyek a személyes adatok integritásának és titkosságának megőrzéséhez szükségesek.
 2. 8.2 Használjuk valamennyi technikai és szervezési biztonsági intézkedést, hogy megvédjük a bejelentkezési adatokat, jelszavakat vagy más, biztonsági okból rögzített adatot, szándékos vagy véletlen manipulálástól, elvesztéstől, megsemmisülés vagy jogosulatlan hozzáféréstől. A védelmi követelmények kielégítése érdekében alkalmazott módszerek összhangban állnak az adott területen általánosan elfogadott szabványokkal.

9. Nyilvános tartalmi jogok

 1. 9.1 Amennyiben az ügyfél vagy a felhasználó egy tartalmat vagy fájlt nyilvános hozzáférés területére jegyez be, CYLEX Tudakozónak jogot biztosít arra, hogy ezeket a tartalmakat (teljes egészében vagy részben) az egész világra kiterjesztve használja, illetve sokszorosítsa, módosítsa, adaptálja és közzétegye, amennyiben mindez az illető tartalom bemutatásának, terjesztésének és reklámozásának kizárólagos céljával történik.
 2. 9.2 Ez a jog csak az ügyfél vagy felhasználó által történő közzététel időtartamára vonatkozik. Az ügyfelek CYLEX-től függetlenül bármikor eltávolíthatják közzétételüket a portálról.
 3. 9.3 Amennyiben az ügyfél vagy felhasználó nem rendelkezik egy tartalom közzétételének jogával, meg kell bizonyosodnia arról, hogy a tartalmi jogok tulajdonosa beleegyezett a jogok átruházásába a fentebbi rendelkezések szerint.
 4. 9.4 Annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövőbeli szolgáltatások jobban meg tudjanak felelni az igényeinek, az ügyfél egyetért azzal, hogy a szolgáltatások felhasználása esetén álnév használatára kerül sor. Az álnév által megjelenített adatok a törvény értelmében nem olvadnak egybe az álnév birtokosának adataival. CYLEX ezeket a protokollokat csak saját célra használja, illetve ügyfelei érdekében új szolgáltatások létrehozására. Személyes adatok harmadik félnek való kiszolgáltatása nem áll fenn.

10. Joghatóság

 1. A CYLEX által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jogvita, peres ügy kizárólagos helyszíne Oradea, Románia. Az összes kérelmezés esetén, melyek a felhasználási feltételekből adódó helyzetekkel kapcsolatosak, a román jogszabályok lépnek érvénybe.

11. Elválaszthatóság

 1. Ha a jelen Feltételek egyes rendelkezései, részben vagy egészben már nem érvényesek vagy később elvesztik joghatásukat, a Feltételek érvényessége ezt leszámítva megmarad. A nem hatékony szabályozás helyét automatikusan átveszik a jogi rendelkezések. Ugyanez érvényes a Feltételek keretén belüli esetleges mulasztás esetén.

12. Online vitarendezés

 1. 12.1 Amennyiben Önnek online vásárlással kapcsolatos panasza van és szeretné azt bíróságon kívül elrendezni, az Online vitarendezés egy peren kívüli megoldást biztosít az Ön számára.
 2. 12.2 Szeretnénk tájékoztatni Önt a következő online platformról: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Az EU vitarendezési testületek már elérhetőek Magyarországon.

13. Mi a CYLEX Ajánlatkérés?

 1. 13.1 A CYLEX Ajánlatkérés egy, a Felhasználó által generált információ közzétételére szolgáló online felület, amely a Szolgáltatás felhasználója és a Szolgáltató közötti információcserén alapul. Ingyenes szolgáltatásunkkal a Felhasználók árajánlatot kérhetnek a CYLEX Tudakozó adatbázisában szereplő Szolgáltatóktól.

14. Az ajánlatkérés folyamata

 1. 14.1 A Felhasználók egy ajánlatkérő űrlap kitöltésével hirdetik meg azt a szolgáltatást vagy terméket, amire ajánlatot várnak. Minden egyes elküldött ajánlatkérést ellenőrzünk, hogy a Szolgáltatók csak komoly ajánlatkéréseket kapjanak. Az ellenőrzést követően az ajánlatkérések felkerülnek az ajánlatkérő felületre. Egy ajánlatkérés elküldésével, azaz az Árajánlat küldése gombra történő kattintással a Felhasználó kifejezetten nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.
 2. 14.2 A weboldalon történő regisztrációval, a weboldal igénybevételével és a Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó igazolja, hogy jogosult a weboldalon történő szereplésre Szolgáltató vagy Szolgáltatást Kereső minőségben.
 3. 14.3 Amikor a Felhasználó e-mail címmel vagy Facebook / Google+ profillal történő belépés nélkül küldi el Ajánlatkérését, ajánlatkérő alkalmazásunk ellenőrzi, hogy az Elérhetőség alpontban megadott e-mail cím már szerepel-e a CYLEX Tudakozó adatbázisában. Ha az ellenőrzés eredménytelenül zárul, az alkalmazás automatikusan regisztrálja a Felhasználót az általa megadott elérhetőségi adatok alapján. Ezzel a megadott e-mail cím bekerül a hírlevél és értesítés küldő rendszerbe.

15. Ajánlatkérésre vonatkozó adatvédelem

 1. 15.1 Az Ön személyes információit (cím, e-mail cím, telefonszám) nem osztjuk meg harmadik személlyel és a néven, településen és esetlegesen a profilképen kívül ezek az információk nem elérhetők a CYLEX Tudakozó felhasználói számára. A telefonszám megadása nem kötelező és csak azon Szolgáltató számára látható, akivel a Szolgálatást kereső személy ezt az információt meg kívánja osztani. Személyes információit nem továbbítjuk harmadik személynek, csupán abban az esetben, ha ezt kifejezetten kéri. Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk, hogy biztosítsuk a Felhasználók által megadott belépési adatok, jelszavak és a további adatok biztonságát. Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően Felhasználóinkat biztosítjuk a véletlenül vagy szándékosan elkövetett jogosulatlan adatmódosítás, -felhasználás, adatrongálás ellen.
 2. 15.2 Ha a Felhasználó Facebook vagy Google+ profiljával lép be, neve és profilképe a CYLEX Tudakozó összes Felhasználója számára láthatóvá válik.
 3. 15.3 A regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy az Ajánlatkéréshez egy második e-mail címet adjanak meg a regisztrációs e-mail mellett. Ennek következtében az Ajánlatkéréshez kapcsolódó összes értesítés erre az e-mail címre érkezik. Az elérhetőségi adatok megváltoztatásához a Felhasználónak be kell lépnie CYLEX Tudakozós profiloldalára és ki kell választania az Adataim változtatása opciót. Abban az esetben, ha a Felhasználó törli az Ajánlatkérés funkció számára külön beállított e-mail címet, az összes értesítés a regisztrációhoz használt e-mail címre érkezik.

16. Ajánlatkérés feltételei

 1. 16.1 A Felhasználók által elküldött összes Ajánlatkérést adatfeldolgozóink ellenőriznek. Kérjük, figyeljen arra, hogy az Ajánlatkérés szövege ne tartalmazzon semmilyen személyes adatot (teljes cím, telefonszám vagy e-mail cím)! Tilos minden olyan adat, szöveg, kép, link, szoftver vagy tartalom megjelenítése, amelyet a CYLEX Tudakozó illegálisnak, gyalázónak, obszcénnek, trágárnak minősít. A CYLEX nem felelős a Felhasználó által megjelenített tartalom időszerűségéért és pontosságáért.
 2. 16.2 A Felhasználónak vállalnia kell, hogy az Általa közzétett tartalom semmilyen formában nem sérti az adatvédelmi előírásokat, valamint felelős az Általa közzétett tartalom időszerűségéért, teljességéért és pontosságáért. A weboldalon közzétett tartalomnak a helyi jogi előírásoknak is meg kell felelnie. A CYLEX nem tehető felelőssé olyan bűntetésért, amely a Felhasználót terhel a jogi előírások megszegése miatt.

17. Használati díj

 1. 17.1 A CYLEX Ajánlatkérés szolgáltatása INGYENES. Díjat, költséget semmilyen esetben nem számolunk fel.
 2. 17.2 Ha a jelen Felhasználási Feltételek valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, ne használja a CYLEX Ajánlatkérést vagy az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatást.

 3. Palota, 2010
  S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C.
  Sat. Palota nr. 119/A
  417516 Palota
  Romania
Palota, 2010S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C.Sat. Palota nr. 119/A417516 PalotaRomania