Permegelőző - Mediátor Iroda - Termékek, ajánlatok, hírek

Hírek

Mediáció előnyei

2011.01.26.

    Lényegesen olcsóbb mint a pereskedés

 

o     Megtakaríthatja a bírósági perköltséget, illetékeket, ügyvédi díjakat, kedvezőtlen bírósági döntéssel járó esetleges költségeket, másik fél ügyvédi költségeit.

 

        Rövid időn belül zárhatja le jogvitáját

 

o     A bírósági eljárás évekig elhúzódhat, ezzel szemben a mediáció, az első megkeresésétől számítva heteken ill. hónapokon belül - a felek közreműködésétől függően- véglelegsen lezárható a vitás ügyek döntő részében.

 

            Bizalmas   

      

o      A mediációt a bírósági eljárás nyilvánosságával szemben teljes diszkréció jellemzi.

o      A közvetítőt titoktartási kötelezettség terheli, minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.

 

           A mediátor pártatlan és semleges.

 

o      Nem képviseli egyik fél érdekeit sem. Abban működik közre, hogy megnyíljanak a kommunikációs csatornák, hogy a felek felismerjék a közös célokat és kölcsönösen elfogadható javaslatok szülessenek a megegyezés érdekében.

o     Tanácsot nem adhat, nem dönthet a vitás ügyben , csak segíti a feleket a megoldás megtalálásában.

o     Tájékoztathatja a feleket a vitás ügyhöz kapcsolódó joganyagról, szakmai tényekről.

 

        A közvetítés, a jogok és kötelezettségek helyett a szükségletekre és az érdekekre öszpontosít.

 

       Az egyezség minden éritett fél számára előnyös megállapodással zárul, ugyanis csak a résztvevők egyetértésével jöhet létre.

 

  • A pereskedés során a jogilag egymással szemben álló felek kapcsolata gyakran  visszavonhatatlanul megromlik.
  •  
  • Ezzel szemben a mediáció, a felek között kialakult feszültséget, konfliktust is igyekszik feloldani.
  •  
  • Önkéntes. A felek önként vesznek részt a mediációs folyamatban, s ha úgy döntenek szabadon távozhatnak is.

      A mediátor igyekszik a feleknek közel azonos időtartamot de legfőképpen

    egyenlő esélyt biztosítani az üléseken.

 

      a mediátorok sokoldalú szakmai felkészültségéből adódóan biztosított a

     problémák teljeskörű és professzionális megoldása.

 

  Bármikor megszakítható és felfüggeszthető a  mediációs folyamat.

 

Pálfalvi Ildikó

Akkreditált igazságügyi mediátor

www.permegelozes.com

+ 36 30 9841 356

A válás ártalmai

2011.01.26.

Sokan nem gondolják végig mennyire ártalmas a válás fizikai és mentális szinten az elvált felekre. Hogy ezt statisztikailag is bebizonyítsam a Journal of Health and Social szaklapban megjelent tanulmányt szeretném segítségül hívni, amelyet  51 és 61 év közötti ( házas,elvált, újraházasodott és egyedülálló)  férfiak és nők együttműködé- sével  végeztek.

 

Ez a  tanulmány kimutatta, hogy egy válásnak hosszú távon olyan káros hatása van az egészségre, amit még egy új házasság sem tud rendbe hozni.

 

A felmérés eredménye:

 

Elváltak: Az eredmények szerint az elváltaknál 20%-kal gyakrabban fordul elő króni- kus megbetegedés  pl. a rák, cukorbetegség, magas vérnyomás, depresszió stb.

 

Újraházasodottak: Azok, akik elváltak, majd újra megházasodtak, 12%-kal jobban ki vannak téve a krónikus megbetegedések kockázatának, mint a házasok.

 

Egyedülállók:Az egyedülállók, és azok, akik megmaradtak az első házasságukban, hozzávetőlegesen ugyanakkora kockázattal lehetnek krónikus betegek.

 

A depresszió kockázata az elváltaknál és az újraházasodottaknál a legmagasabb, az egyedülállóknál alacsonyabb,  a házasoknál elenyészőbb.

 

Miért ennyire megviselő a válás?

 

A kutatók szerint a tanulmány említett eredményeit magyarázhatja a jövedelem esése, és az a rengeteg stressz, amit egy válás okoz. Emellett az is köztudott, hogy a házasság egészséges, mert összekapcsolódik egészségesebb életviteli szokások felvételével. A párok jobban odafigyelnek egymásra, a nők nem hagyják a férfiakat ellustulni, odafigyelnek az étkezésekre, az éves kivizsgálásokra.

 

A szeretet gyógyít és kondicionál  illetve megnöveli az élettartamot! A család melege és biztonsága, a gyerekek később unokák vitalizálják a párokat.

 

Gondolja át még egyszer, hogy tényleg nem tudnak-e továbbra is együtt élni.

 

Pálfalvi Ildikó

Akkreditált igazságügyi mediátor

www.permegelozes.com

+ 36 30 9841 356